parasympatiske nervesystem nerver Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør.

Trafikksikker oppvekst

vann lukter svovel Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det være letter å tenke trafikksikkerhet videre i livet.

kingly machinery sb200 snowblower Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Trafikk i rammeplanen

present register 2017 Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn.

glacier national park I rammeplanen står det «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

howard carter kone Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen.

Fant du ikke det du lette etter?

Det er viktig for oss å hjelpe dere så godt vi kan med trafikksikkerhet i barnehagen, så ta kontakt om det er noe du lurer på.

Kontaktpersoner

snøscooterkjøring på innmark Ragnhild Meisfjord
thomas veland bil Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef