rivière south beach hotel Bilens historie i Norge

syns og audiopedagogisk senter i bergen Mye har skjedd siden de aller første bilene rullet ut på norske grusveier helt på tampen av 1800-tallet. Norges to første biler ble registrert i 1899, mens det i dag er registrert godt over 3 millioner biler her til lands.

erling skakkes gt Antall alvorlige ulykker har endret seg drastisk fra bilens spede begynnelse, men det har vært en lang vei med bevisstgjøring for å komme dit vi er i dag. Fra kamp om påbud om setebelte i bil til kamp om strekningsmålere av fart i dag. Trafikksikkerhet er et viktig tema og med et historisk tilbakeblikk er det kanskje lettere å forstå hvorfor dette er så viktig.

panic at the disco facts Carl Benz var førstemann til å produsere en bil basert på mange av de samme prinsippene vi kjenner i dag. Ikke lenge etter kom amerikaneren Henry Ford med sin legendariske T-Ford som virkelig satte fart på bilsalget. Bilen hadde da en firesylindret motor på 2,9 liters volum med 20 hestekrefter. Toppfarten var på hele 60 km/h.

største pyramide i egypt På den tiden var bilen kun for de færreste av oss, men med T-Forden på markedet ble bilen mer tilgjengelig. I Norge var det fortsatt damplokomotiv og hest og kjerre som dominerte transportmarkedet.

ferie kuala lumpur terrorism in india Rask utvikling

billy meaning in hindi I 1912 kom Motorvognloven som satte en maks hastighet på 35 km/h utenfor tettbygde strøk og maks 15 km/h innenfor tettbygde strøk. Bilens vekstvilkår i Norge opplevdes som trange og myndighetene innførte bilrasjonering etter 2. verdenskrig som varte helt frem til 1960. Da rasjoneringen opphørte eksploderte antall registrerte biler her til lands og i løpet av fire år hadde antall registrerte biler mer enn doblet seg.

jehovas vitner regler Trygg Trafikk så dagens lys i 1956 under navnet Landsforeninger til fremme for Trygg Trafikk, og har jobbet for økt fokus på trafikksikkerhet i mer enn 60 år. I 1966 ble Barnas Trafikklubb etablert. I 1960 var det ca. 200.000 registrerte biler og allerede i 1976 passerte vi over 1 million registrerte biler i Norge. Den brå og raske utviklingen ga også en negativ påvirkning på trafikksikkerheten, og vi har aldri hatt så høye ulykkestall som vi opplevde på norske veier på 1970-tallet. 560 personer mistet livet i trafikken i 1970. Om lag 100 av disse var barn. I 1975 innføres påbud om bilbeltebruk. I 2016 var det to barn som mistet livet i trafikken.

skjekkliste engelsk tentamen sjøgata legesenter tromsø Sikkerheten i endring

dependent views revit I dag er ulykkesbildet totalendret sammenliknet med hvordan det så ut tilbake på 1970-tallet. Iherdig holdningsarbeid, utbedring av veinettet, fokus på kontroller og nyere teknologi har alle bidratt til å redde liv i trafikken. I 2017 døde 107 personer i trafikken og om lag 650 ble hardt skadet. Dette vitner om at det fortsatt må jobbes langsiktig for å minske risikoen for å bli hardt skadd i trafikken.

arlanda flyplass parkering Det er fortsatt for mange som dør eller skader seg i trafikken, og derfor er det viktig at vi som bilister tar vårt ansvar bak rattet. Derfor vil du finne nyttige tips, regler og annen relevant informasjon for at du skal kunne kjøre mest mulig trafikksikkert.