broadpark epost oppsett Trafikkregler for fotgjengere

bill skarsgård it I trafikken er vi mest vant til å forholde oss til regler for de som kjører bil eller sykkel, men de er ikke de eneste som må forholde seg til lover og regler. Fotgjengerne har også trafikkregler de må forholde seg til.

mad burger 3 I veitrafikkloven brukes begrepene fotgjenger og gående. I denne gruppen inngår også de som bruker:

  • Rullestol
  • Sparkesykkel
  • Rullebrett
  • Rulleski
  • Rulleskøyter
  • Trehjulssykkel
  • Annet leketøy

morsomt fra kontoret Det betyr at rulleskibrukere skal følge de samme regler som de som går.

grunnkurs c allmennmedisin 2018 Loven sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Skulle dette ikke være mulig kan du bruke sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebanen. Går du langs veien skal du gå ytterst til venstre. Triller du på en sykkel skal du derimot gå ytterst til høyre. Dersom særlige forhold tilsier det kan du velge å gå på høyre side.

leseboke 2 klasse Forskriften for gående finner du her: kamp synonym kryssord

nervous kirandeep bhullar song download verdenscup hopp sammenlagt Ulykker når du krysser veien

samurai jack art De fleste ulykker med fotgjengere skjer når fotgjengeren krysser veien. Vær derfor ekstra oppmerksom når du går over veien.

giro utbetaling utlandet Regelverket sier at ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på vei ut i det. Du har alltid vikeplikt for trikken, og det gjelder også når du er på vei over et gangfelt.

martin gpc12pa4 pris Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten.

bygge trapp ute Krysser du veien der det ikke er gangfelt, skal du gå rett over veien og helst ved et veikryss. Før du krysser vei utenfor gangfelt, skal du forsikre deg om at du overfor andre trafikanter

  • Ikke skaper fare
  • Ikke er til unødig hinder
  • Ikke forstyrrer

familen før og nå