forvitring og erosjon kongsberg Trafikksikker kommune

thermal turbo machinery nptel Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

hard eller løs mage av druer Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

type in python Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Nyttige lenker

gull verdi pr gram

Hvordan bli godkjent som Trafikksikker Kommune

merking av rekkeklemmer wdu I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

miljøkrav offentlige anskaffelser Her finner du veiledere på bokmål og nynorsk som inneholder alle kriteriene kommunene må oppfylle for å godkjennes som Trafikksikker kommune, aktuelle lover og forskrifter og prosessen frem mot godkjenning.

Kriterier for Trafikksikker kommune

finne min fastlege Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune stiller en rekke krav til flere virksomheter innen kommunen:

Gode eksempler

Gjennom arbeidet med Trafikksikker Kommune har vi samlet noen gode eksempler fra de respektive etatene. Dette er ingen fasit, men kan være til inspirasjon når kommunen skal utarbeide sine egne rutiner.

gikk forbi kryssord Folk bor og ferdes i kommuner. Der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst bidra til å forebygge ulykker og redde liv.

Kontaktpersoner

hvordan hvitvaske penger Harald Heieraas
flint mp3 song Harald Heieraas Seniorrådgiver
leiebiler i spania Unni Knutli
high tech assistentpakke Unni Knutli Seniorrådgiver