nectar feeding birds De viktigste sykkelreglene

antrekk begravelse sommer Det er mange lover og regler som gjelder for deg som sykler. Her har vi sammenfattet noen av det viktigste.

ringnes bryggeri hagan Fotgjengerovergang

pajama sets adults Sykler du over fotgjengerovergang så har du vikeplikt for bilister og gående. Dersom du går av sykkelen har bilene vikeplikt for deg. Du har lov til å sykle på fotgjengerovergang så lenge du ikke er til hinder eller fare for gående (eller kjørende?).

form of government Sykle i veien

harry schein makten Når du sykler i vei eller på veiens sykkelfelt er du definert som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene. Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister på veien, det innebærer bl.a.:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • Vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • Stoppe ved rødt lys
  • Følge fartsgrensen
  • Gi tegn når du svinger
  • Følge anvisning fra trafikkskilter

ulykke gautestad i rakkestad nå Sykle på fortau

neste opec møte Sykling på fortau er tillatt når det er lite gangtrafikk og syklingen ikke er til hinder eller fare for gående. Sykling ved høy hastighet bør forekomme i veien.

gammel dame norsk Forbikjøring på høyre side

varme testikler testosteron Syklister har lov til å kjøre forbi biler på høyre side. Husk å ta hensyn til bilistenes blindsone, det oppstår ofte farlige situasjoner mellom bilist og syklist når bilisten skal svinge til høyre.

comet alpine rekkevidde  

Et lite tips:

blokkerte luftveier barn Selv om du som syklist har lik rett til å bruke veien som bilister så vær obs på blindsonen til andre kjøretøy og ta ansvar for egen sikkerhet. Med økt satsning på sykkel og flere syklende, jobber vi for at samspillet mellom syklende og kjørende blir bedre i årene fremover.